Rezultati
Teme
Političke stranke
Ideologije
Regije i županije
Rad i plaća
Poznati na Poligrafu
PODIJELI NA FACEBOOKU

Dosad je u Poligrafu sudjelovalo

17006

građana.

ZAPOČNI TEST

Ako pristanete na test, znači da prihvaćate naše kolačiće. Bez brige, oni su bezopasni za vaš uređaj i služe samo da bi ovaj test mogao funkcionirati. Više o kolačićima pročitajte ovdje.

ŽUPANIJE I REGIJE

Centar

Uključuje Grad Zagreb i županije Zagrebačku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku

PREMA SPOLU

ŽENE: 31%

MUŠKARCI: 69%

PREMA STAROSTI

MLADI: 44%

SREDNJI: 42%

STARIJI: 14%

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 66%

KONZERVATIZAM: 34%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 47%

TRŽIŠTE: 53%

Sjever

Uključuje županije Međimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku

PREMA SPOLU

ŽENE: 32%

MUŠKARCI: 68%

PREMA STAROSTI

MLADI: 39%

SREDNJI: 41%

STARIJI: 20%

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 67%

KONZERVATIZAM: 33%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 51%

TRŽIŠTE: 49%

Istok

Uključuje 5 slavonskih županija, od Virovitice i Požege do Osijeka i Vukovara

PREMA SPOLU

ŽENE: 31%

MUŠKARCI: 69%

PREMA STAROSTI

MLADI: 41%

SREDNJI: 42%

STARIJI: 17%

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 62%

KONZERVATIZAM: 38%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 54%

TRŽIŠTE: 46%

Zapad

Uključuje županije Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku

PREMA SPOLU

ŽENE: 35%

MUŠKARCI: 65%

PREMA STAROSTI

MLADI: 35%

SREDNJI: 44%

STARIJI: 21%

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 69%

KONZERVATIZAM: 31%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 53%

TRŽIŠTE: 47%

Jug

Uključuje 4 dalmatinske županije, od Zadra do Dubrovnika

PREMA SPOLU

ŽENE: 27%

MUŠKARCI: 73%

PREMA STAROSTI

MLADI: 45%

SREDNJI: 42%

STARIJI: 13%

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 63%

KONZERVATIZAM: 37%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 53%

TRŽIŠTE: 47%

Inozemstvo i dijaspora

Uključuje sve ispitanike koji žive izvan RH

PREMA SPOLU

ŽENE: 20%

MUŠKARCI: 80%

PREMA STAROSTI

MLADI: 45%

SREDNJI: 53%

STARIJI: 2%

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 66%

KONZERVATIZAM: 34%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 46%

TRŽIŠTE: 54%

ŽUPANIJE

Grad Zagreb

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 67%

KONZERVATIZAM: 33%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 45%

TRŽIŠTE: 55%

Zagrebačka

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 66%

KONZERVATIZAM: 34%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 52%

TRŽIŠTE: 48%

Sisačko-moslavačka

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 57%

KONZERVATIZAM: 43%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 55%

TRŽIŠTE: 45%

Karlovačka

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 65%

KONZERVATIZAM: 35%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 58%

TRŽIŠTE: 42%

Međimurska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 68%

KONZERVATIZAM: 32%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 48%

TRŽIŠTE: 52%

Varaždinska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 68%

KONZERVATIZAM: 32%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 48%

TRŽIŠTE: 52%

Krapinsko-zagorska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 69%

KONZERVATIZAM: 31%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 51%

TRŽIŠTE: 49%

Koprivničko-križevačka

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 67%

KONZERVATIZAM: 33%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 55%

TRŽIŠTE: 45%

Bjelovarsko-bilogorska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 64%

KONZERVATIZAM: 36%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 55%

TRŽIŠTE: 45%

Virovitičko-podravska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 69%

KONZERVATIZAM: 31%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 58%

TRŽIŠTE: 42%

Požeško-slavonska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 60%

KONZERVATIZAM: 40%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 53%

TRŽIŠTE: 47%

Brodsko-posavska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 63%

KONZERVATIZAM: 37%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 49%

TRŽIŠTE: 51%

Osječko-baranjska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 62%

KONZERVATIZAM: 38%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 54%

TRŽIŠTE: 46%

Vukovarsko-srijemska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 59%

KONZERVATIZAM: 41%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 61%

TRŽIŠTE: 39%

Istarska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 72%

KONZERVATIZAM: 28%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 52%

TRŽIŠTE: 48%

Primorsko-goranska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 68%

KONZERVATIZAM: 32%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 53%

TRŽIŠTE: 47%

Ličko-senjska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 60%

KONZERVATIZAM: 40%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 51%

TRŽIŠTE: 49%

Zadarska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 66%

KONZERVATIZAM: 34%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 51%

TRŽIŠTE: 49%

Šibensko-kninska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 60%

KONZERVATIZAM: 40%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 59%

TRŽIŠTE: 41%

Splitsko-dalmatinska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 62%

KONZERVATIZAM: 38%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 52%

TRŽIŠTE: 48%

Dubrovačko-neretvanska

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 62%

KONZERVATIZAM: 38%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 54%

TRŽIŠTE: 46%

Inozemstvo - BiH

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 61%

KONZERVATIZAM: 39%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 47%

TRŽIŠTE: 53%

Inozemstvo - neka druga država

DRUŠTVO

LIBERALIZAM: 68%

KONZERVATIZAM: 32%

EKONOMIJA

DRŽAVA: 45%

TRŽIŠTE: 55%

Ako pristanete na test, znači da prihvaćate naše kolačiće. Bez brige, oni su bezopasni za vaš uređaj i služe samo da bi ovaj test mogao funkcionirati. Više o kolačićima pročitajte ovdje.